Különös közzétételi lista 2018 - Mesevár_ovi

Tartalomhoz ugrás

Galamboki Mesevár Óvoda

KÖZZÉTÉTELI LISTA

2019-2020. NEVELÉSI ÉV

 

 A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23.§-a értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

 

1.    Intézményi alapadatok:

 


Az intézmény OM azonosítója: 202227

Az intézmény megnevezése: Galamboki Mesevár Óvoda

Székhelyének címe: 8754 Galambok, Somogyi B. u. 10

Székhelyének megyéje: Zala

Az intézmény vezetője: Pelczerné Kasper Andrea

Telefonszám: 93/358-489

e-mail cím: galambovoda@gylcomp.hu

Ellátott feladatok: óvodai nevelés

Fenntartó megnevezése: Galambok és Zalaszentjakab Községek

Önkormányzatának Intézményfenntartó Társulási Tanácsa

Fenntartó képviselője: Bertók Ferenc Társulási tanács elnöke

Fenntartó címe: 8754 Galambok, Ady E. u. 2.

Fenntartó telefonszáma: 93/358-130

Fenntartó e-mail címe: onkormanyzat@galambok.hu

 


 

 

 

 

1.    Felvételi lehetőség:

 

·         Az óvodába felvételt nyer az a gyermek, aki a 3. életévét betölti az adott nevelési évben.

·         Felvételt nyerhet továbbá az a gyermek is, aki a 3. életévét a felvételétől számított féléven belül betölti, feltéve, hogy minden a településen illetve a felvételi körzetben található 3 éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

  • A gyermek abban az évben, amelyben harmadik életévét betölti, a tárgyévben kezdődő nevelési év első napjától napi négy óra óvodai nevelésben köteles részt venni.

·         A kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője köteles értesíteni a fenntartót, ha az 3. életévét betöltő gyermeket az óvodába nem íratták be, a fenntartó által kapott nyilvántartás, vagy a szakértői vélemény, illetve határozat alapján

2.    A beiratkozás ideje:

 

 Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, valamint az óvoda honlapján. Beiratkozás időpontja: 2020. április 22-23.

A szülők a beíratáshoz a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, TAJ kártyáját, lakcímkártyát és a gondviselő azonosításra alkalmas igazolványát, lakcím kártyáját hozzák magukkal.

A szülőt írásban értesítjük a felvételről, az elutasításról a jogorvoslati lehetőség megjelölésével.

 

3.    Az intézményben fizetendő térítési díj:

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyigazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyermekvédelmi törvény) 2015. szeptember 1-jétől hatályos módosítása alapján, az étkezési térítési díjból kedvezmény illeti meg:

  • a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülőt (100 %)
  • a tartósan beteg gyermeket (100 %)
  • a 3 vagy több gyermeket nevelő családban élőt (100 %)
  • olyan családban élőt, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási, nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130 %-át (100 %)

-          Első esetben a kedvezményt a lakóhely szerint illetékes jegyzőnél kell igényelni.

-          Egyéb esetben az étkezési kedvezményre jogosító nyilatkozatot külön forma nyomtatványon intézményünkben kell benyújtani.

-          Térítési díj a kedvezményben nem részesülők számára: 400 Ft/nap

4.    Nyitva tartás rendje:

 

Óvodánk hétfőtől – péntekig:  700 – 1700 óráig tart nyitva.

Az óvodában reggel 700 órától óvodapedagógus fogadja a gyermekeket és a teljes nyitvatartási idő alatt óvodapedagógus látja el a gyermekek felügyeletét 1700-ig.

 

5.    Óvodai nevelési év rendje:

 

A nevelési év 2019. szeptember 1-jétől, 2020. augusztus 31-ig tart. Intézményünk a 2019/2020. nevelési évben a fenntartó engedélye alapján tarthat zárva. Az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február tizenötödikéig a szülőket tájékoztatjuk. Ügyeletes óvoda: Zalakaros.

A 11/1994. (VI. 08.) MKM rendelet értelmében intézményünk a nevelési év során 3 nap nevelés nélküli munkanapot vesz igénybe, mely időpontokról a szülőket legalább 7 nappal korábban értesítjük. A nevelés nélküli munkanapokat a nevelőtestületi értekezletek megtartására, illetve továbbképzésekre használja fel. Ezeken a napokon - szülői igény esetén - a gyermekek elhelyezése biztosított.

 

6.     Ünnepek, megemlékezések, jelentősebb rendezvények, események:

IDŐPONT

PROGRAM MEGNEVEZÉSE

ÉRINTETTEK KÖRE

FELELŐS

NAP

ÓRA

 

 

 

 

Havonta egy alkalommal

Születésnapok

Óvodás gyermekek

Csoportos óvodapedagógus

Szeptember

1.

1600

Tanévnyitó az iskolában

Elballagott óvodások

Volt nagycsoportos óvodapedagógus

 

19.

1700

Szülőértekezlet

Szülők 

Csoportos óvodapedagógus

 

16-21

délelőtt

Takarítás világnapja: szemétszedés

Nagycsoportosok

Csoportos óvodapedagógus

 

23-27

délelőtt

Mese projekt

Könyvtárlátogatás

Nagycsoportosok

Pelczerné

 

Október

1.

délután

Játékos sportdélután

Óvodás gyermekek

Csoportos óvodapedagógus

 

4.

15 óra

Családi délután

Gyermekek szülők

Szabóné

Óvodapedagógusok

 

17

9-1130

Kirándulás a Zalakarosi parkerdőbe (vonatozás)

Óvodás gyermekek

Kovácsné

Óvodapedagógusok

 

7-11

délelőtt

Egészség projekt

Védőnői előadás

óvodás gyermekek

csoportos óvodapedagógusok

 

19.

 

13 óra

Gesztenyés napon
részvétel

Nagycsoport

Csoportos
óvodapedagógus

 

25.

délelőtt

Gyertyagyújtás a hősi emlékműnél

Nagycsoport

Pelczerné

 

November

6.

délelőtt

Gyermekszínház

Nagycsoport   

Pelczerné

 

7

délelőtt

Óvodai fotózás

Óvodás gyermekek      

Csoportos óvodapedagógus

 

délután

Iskolacsalogató 1.

Nagycsoport   

Pelczerné

 

Sz. alatt

délután

Idősek napja

Nagycsoport   

Pelczerné

 

December

 

Nov.30-tól

délelőtt

Adventi ünnepkör

óvodás gyermekek

csoportos óvodapedagógusok

 

6.

délelőtt

Mikulás

óvodás gyermekek

Szabóné

Pelczerné

 

11

délelőtt

Gyermekszínház

Nagycsoport   

Jakabfi K.

 

20.

délelőtt

Karácsony

Gyermekek, szülők

csoportos óvodapedagógus

 

Január

2. hete

17 óra

Csoport szülőértekezlet

Szülők

Csoportos
óvodapedagógus

 

3.
hete

délelőtt

Ovicsalogató

Leendő ovisok, szüleik, nagycs.

Szabóné

 

29

délelőtt

Gyermekszínház

Nagycsoport   

Pelczerné

 

Február

21.

17 óra

Farsangi bemutató az iskola tornatermében

szülők   gyermekek

csoportos óvodapedagógus

 

25

délelőtt

Húshagyó keddi rongyosbál

Óvodás gyermekek      

Jakabfi K. óvodapedagógusok

 

Március

4

délelőtt

Gyermekszínház

Nagycsoport   

Jakabfi K.

 

13.

délelőtt

Március 15. ünnepély

óvodás gyermekek

Csoportos
óvodapedagógus

 

Sz. alatt

délelőtt

Könyvtárlátogatás

Nagycsoportosok

Pelczerné

 

Sz. alatt

délután

Iskolacsalogató 2.

Nagycsoport   

Pelczerné

 

ÁprilisMárc.30-től

délelőtt

Húsvéti ünnepkör

óvodás gyermekek

Csoportos
óvodapedagógus

 

26.

délután

Szőlővessző szentelő ünnepség

nagycsoport

Csoportos
óvodapedagógusok

 

30

délután

Édesanyák köszöntése

óvodás gyermekek

Csoportos
óvodapedagógus

 

Május

27.

délelőtt

Kihívás napja

óvodás gyermekek

Csoportos
óvodapedagógus

Sz. alatt

1700

Szülői értekezlet

Nagycsoport

Pelczerné

29.

9.30

Évzáró - Gyermeknap

 gyermekek szülők

Csoportos
óvodapedagógus

Június

Sz. alatt

délelőtt

Iskolacsalogató 3.

Nagycsoportosok

Pelczerné

 

7.    Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentációk:

·         Házirend,

·         Pedagógiai Program,

·         SZMSZ

·         Éves Munkaterv

A dokumentációknak intézményünkben –a helyben szokásos módon nyilvánosságot biztosítunk.

A Házirend egy példánya - az óvodás gyermek beíratáskor - minden szülő számára átadásra kerül.

 

8.    Óvodapedagógusok száma

 

ÓVODAPEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉG SZERINT

Főiskolai végzettségű főállású óvodapedagógus

4 fő

Szakvizsgát tett egyben szakképzettséget szerzett óvodapedagógus

-          Közoktatás vezető

1 fő

-          Fejlesztőpedagógia

1 fő

9.    Nevelő-oktató munkát segítők

 

 Nevelő-oktató munkát segítők végzettség szerint

Dajkai szakképesítéssel rendelkező dajka

2 fő

 

További alkalmazottak:

 

·         1 fő konyhalány-takarító

·         1 fő közfoglalkoztatott kisegítő - takarító

10.                      Az óvodai férőhelyek száma: 75 fő

11.                      Csoportok száma 2019/2020: 2 csoport

A csoportok létszáma 2019. október 1.-i állapot szerint:

 

Csoport neve

Korcsoportja

Létszám

Micimackó

Kis-középső

20 fő

Törpe

Középső - nagycsoport

24 fő

 

 

 

 

 

 

Galambok, 2019.szeptember 30.                                                            Pelczerné Kasper Andrea

                                                                                                                          óvodavezető

Vissza a tartalomhoz